نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
لکه پاپ اسمیر - سلام خانوم دکتر علوی . من امروز پیش شما ازمایش پاپ اسمیر دادم شما نمونه گرفتین ولی وقتی رسیدم خونه دیدم خونریزی دارم با لکه های قهوه ای و تا شب ادامه داشت می خواستم بدونم این ینی مشکلی هست؟
122 بازدید - خانم 30 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
در این حد  مربوط به ازمایش است  ولی گزارش و نتیجه ازمایش مهمتر است