نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
لکه بینی - باسلام،من فکرمیکنم هفته5بارداری هستم،درحال حاضردرسفرم،لکه قهوه ای دیدم،دسترسی ب سونو وآزمایشگاه هم ندارم،چکارکنم؟
127 بازدید - خانم 38 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
در اولین فرصت ازمایش و سونو لازم است