نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
تست تحمل گلوکز - تست تحمل گلوکز در هفته چندم بارداری بایستی انجام شود و آیا منظور از آن همان GCT با۵۰گرم گلوکز و تست قند ناشتا و یک ساعت بعد از خوردن قند میباشد؟
140 بازدید - خانم 33 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
از هفته 24 به بعد ازمایش GTT