نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
زایمان - برگه بیمارستان 26 آذر ماه برای زایمان زده شده، اگر تا اونموقع درد زایمان بسراغم نیامد به کجا مراجعه کنم؟ بیمارستان و زایشگاه یا مطب ؟
63 بازدید - خانم 36 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
به بیمارستان