نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
نتیجه سونوگرافی وآزمایش خون (مشکوک به عفونت کلیه) - توهفته 25بارداریم. روز 3شنبه از ساعت 2نصف شب پهلو درد شدید شدم به حدی که صبح مراجعه کردم بیمارستان برام سونوگرافی وآزمایش خون دادن وبعد مرخص شدم. نتیجه آزمایش خون(rbc 3.74) (hgb 11.9) (hct 34.4) (platelets 299) نتیجه آزمایش ادرار(w.b.c 0-1) (r.b.c 0-1) (epithehia Cells 1-2)(bacteria Rare)(portein negative) نتیجه سونوگرافی جنین باقرار عرضی ضربان قلبوحرکات اندام طبیعی معادل 24هفته 4روز bpd:61 ac:215 fl:40 جفت فوندال خلفی می باشد.میزان مایع آمنیوتیک بیشتر از طبیعی است AFI:102+70+57+63=292 وزن تقریبی جنین 742 گرم است. کلیه دارای ابعاد واکوی طبیعی است.هیدرونفروز خفیف بدون سنگ در کلیه راست رویت شد. تصویری از سنگ وهیدرونفروز در کلیه چپ دیده نمی شود. اتساع وسنگ در دوطرف رویت نشد. مثانه محتوای اکوفری وضخامت جدار نرمال دارد.
144 بازدید - خانم 34 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
ازمایشات و سونو نرمال است  عفونت ادراری مشخص نشده On Wednesday, October 4, 2017, 12:09:57 PM GMT+3:30, question@salamdoctor.com <question@salamdoctor.com> wrote: دکتر قدسیه علوی یک سوال از سلام دکتر، گروه زنان، زایمان و مامایی با مشخصات زیر برای شما ارسال شده است: عنوان پرسش: نتیجه سونوگرافی وآزمایش خون (مشکوک به عفونت کلیه)#5016 مشخصات بیمار و سوال: نام و نام خانوادگی:زینت عابدیانجنسیت: رن تاهل: متاهل سن: 27متن سوال:"توهفته 25بارداریم. روز 3شنبه از ساعت 2نصف شب پهلو درد شدید شدم به حدی که صبح مراجعه کردم بیمارستان برام سونوگرافی وآزمایش خون دادن وبعد مرخص شدم. نتیجه آزمایش خون(rbc 3.74) (hgb 11.9) (hct 34.4) (platelets 299) نتیجه آزمایش ادرار(w.b.c 0-1) (r.b.c 0-1) (epithehia Cells 1-2)(bacteria Rare)(portein negative) نتیجه سونوگرافی جنین باقرار عرضی ضربان قلبوحرکات اندام طبیعی معادل 24هفته 4روز bpd:61 ac:215 fl:40 جفت فوندال خلفی می باشد.میزان مایع آمنیوتیک بیشتر از طبیعی است AFI:102+70+57+63=292 وزن تقریبی جنین 742 گرم است. کلیه دارای ابعاد واکوی طبیعی است.هیدرونفروز خفیف بدون سنگ در کلیه راست رویت شد. تصویری از سنگ وهیدرونفروز در کلیه چپ دیده نمی شود. اتساع وسنگ در دوطرف رویت نشد. مثانه محتوای اکوفری وضخامت جدار نرمال دارد." توجه: لطفا جهت حفظ ارتباط سوال و پاسخ شما، جواب سوال را در پاسخ همین ایمیل Reply کنید. با تشكر از شما پزشک گرامی SalamDoctor.com question@salamdoctor.com