نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
سرماخوردگی - باسلام در هفته نهم بارداری هستم سرماخورده شدم و سرفه می کنم. آیا میتوانم از شربت های ضد سرفه و قرص سرماخوردگی استفاده کنم؟
134 بازدید - خانم 30 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
در حد 3 تا 4 روز بله