نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
کیست - بهترین روش درمانی برای کیست اندومترمیوز چیست؟
120 بازدید - خانم 42 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
انتخاب بهترین درمان به عوامل متعددی بستگی دارد و با شرائط هر بیمار متفاوت میباشد