نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
آزمایش غربالگری - باسلام.من هفته12یعنی96/04/24سرکلاژشدم وتاالان فقط سونوی غربالگری انجام دادم،ولی آزمایش غربالگری برای من ننوشته بودیددرواقع آزمایش غربالگری درسه ماهه اول رونرفتم،الان هفته16هستم وبامراجعه ای که مادرم درتاریخ96/05/18داشتندفقط مجددا سونوگرافی(جفت وجنین)نوشتین ،آیاهمین سونوگرافی غربالگری هست؟ودرضمن فقط آزمایش برای چکاب کامل بدن نوشتین وبازهم آزمایش غربالگری برای سه ماه دوم ننوشتید،خواستم بدونم آزمایش غربالگری برای سه ماهه دوم دیرنمیشه؟
144 بازدید - خانم 35 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
غربالگری سه ماهه اول نرمال بوده که سرکلاژ انجام شده سونوگرافی انومالی اسکن هم که لازم بوده برای شما در خواست شده