نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
قرص اوومید50 - این قرص رو که برای من تجویز کردین برای 3دوره استفاده کنم. میخواستم بپرسم چه ساعتی از روز باید استفاده کنم? هر دوتا قرص رو همزمان بخورم?
136 بازدید - خانم 36 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
صبح و شب بعد از غذا یک عدد