نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
عکس رنگی رحم - متن سوال: سلام خسته نباشید نتیجه عکس رحم به شرح ذیل است: در این بررسی پس از تزریق ماده حاجب کاویته رحمی و لوله های فالوپ رحم از ماده حاجب پر و نمایان شدند. در هسیتروگرام شکل و اندازه کاویته رحم نرمال و حدود آن منطم است. نمای کانال سرویکال و دیامتر اندوسرویکس نیز طبیعی است. در بررسی لوله های فالوپ علائمی از هیدروسالپنگس مشاهده نمیشود. مقدارکمی ماده حاجب از طریق هر دو لوله فالوپ وارد پریتوئن شده ولیکن علائمی از spillage نرمال پریتوئنال ملاحظه نمی گردد که این نمای رادیوگراف می تواند مربوط به tubal blokcage ناکامل و یا peritoneal adhesion قابل توجه باشد. نتیجه چیست ؟ آیا من باردار میشم؟ خیلی نگران هستم
204 بازدید - خانم 41 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
لازم است برای بررسی بیشتر لاپاروسکپی انجام شود