نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
لکه بینی بعد از زایمان طبیعی - سلام. خداقوت. تا چند روز بعد زایمان لکه دیدن موردی نداره؟ من پنجاه روزی از زایمان طبیعیم میگذره لکه بینی خیلی کمی هنوز دارم مشکلی نیست؟ نمیخواد بیام دکتر؟ یک سؤال دیگه اینکه ژل بهداشتی بانوان عیبی نداره مصرف کنم؟ خیلی ممنونم
106 بازدید - خانم 32 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
اگر بعد از 60 روز قطع نشد حتما مراجعه کنین مصرف ژل بهداشتی منعی نداره