نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
اعصاب مثانه - باسلام.من وقتی ادرار میکنم هنوز هم احساس ادرار دارم وبیرون از دستشویی هم تا چند دقیقه ای هنوز احساس ادرار دارم.ازمایشات انجام شده ولی عفونت نداشتم براب همین عدم کننرل دائم از نوار بهداشتی استفاده میکنم به صورتیکه اگر نداشته باشم احساس میکنم نمیتوانم کنترل کنم.درضمن داروی ضد تشنج مصرف میکنم وبا مشورت دکترم داروی اکسی بوتینین هم مصرف میکنم باخود شما هم که سال پیش در مطب مشورت کردم افتادگی رحم نداشتم وشمافرمودید از اعصاب است شما چه داروی دیگری تجویز مینمایید ؟ممنون ازتوجه شما(دوکودک پشت سرهم بافاصله یک سال دارم ) ویرایش
117 بازدید - خانم 34 ساله
پاسخ