نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
عینک جدید - با سلام، مدتی است است دکتر بهم عینک تجویز کرده که بخاطر کم سویی چشم و کار با رایانه از عینک استفاده میکنم و سردرد دارم مدام آیا از درست استفاده نکردن از عینک است ، چون مدام برای جوابگویی به ارباب رجوع عینک را در میارم بعد مجدد وقتی به رایانه نگاه میکنم باز میزم
134 بازدید - آقا 51 ساله
پاسخ