نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
زایمان - مریض دکتر علوی هستم. هفته 39 بارداری ام. دو هفته اس لکه بینی پیدا کردم ولی درد ندارم. چه کنم؟ امروز لکه بزرگتر شده.
48 بازدید - خانم 30 ساله
پاسخ
برای بررسی و کنترل به بیمارستان مراجعه فرمایید