نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
انجام زایمان - باسلام،خانم دکتر من هفته 33 بارداری هستم،پزشکی که دوران بارداری ویزیت میشدم مرد بودن و زایمان طبیعی انجام نمیدهند،سونوی 33 هفته که رفتم جنین چرخیده وسفالیک است،ازین تاریخ خدمت شما بیام برایم زایمان طبیعی انجام میدهید؟
118 بازدید - خانم 35 ساله
پاسخ
برای یک نوبت مراجعه فرمایین تا شرائط شما رو بررسی و نظرم رو خدمتتون بگم با شرائطی که گفتین نباید منعی برای زایمان طبیعی وجود داشته باشد