نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
جواب پولیپ رحم نمونه بیوپسی سرویکس - من در یک ماه دو بار با فاصله زمانی 8 روز دچار پریود شدم به دکتر زنان مراجعه کردم گفتن پولیپ رحم دارم و پولیپ را در آوردند جواب آزمایش ماکروسکوپی نمونه دریافتی شامل سه قطعه بافت کرم تا قهوه ای رنگ با قوام الاستیک بزرگترین آن به ابعاد 5/0*1/5*2 سانتیمتر است و میکروسکوپی در بررسی برشهای تهیه شده مقاطع بافت آندوسرویکس با نمای پولیپوئید بدون آزار دیسپلازیک نمایان است لطفا بگوئید جواب آزمایش چطور است آیا به همین علت بوده که من بعد از دو سال باردار نشدم
254 بازدید - خانم 46 ساله
پاسخ
دکتر افسون صدیقی
باردار نشدن علل بسیار متعددی دارد و نمیتواند تنها به دلیل پولیپ باشد