نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
تفسیر آزمایش - این آزمایش مربوط به چیه؟ آیا پولیپ بر داشته شده یا نه؟ specimen type LBC Speciment adequacy satisfactory for evaluation interprretation nagative for intraepithelial lesion or malignancyNILM inflammation Mild
152 بازدید - خانم 46 ساله
پاسخ
دکتر افسون صدیقی
جواب پاپ اسمیر نرمال است