نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
تجویز مجدد دارو - احتراما اینجانب در تاریخ 95/11/19 زایمان طبیعی (سزارین قبلی) برایم انجام داده اید. غیر از قرص آهن و مولتی ویتامین چه انتی بیوتیک و داروی دیگری برایم تجویز نموده اید . زیرا دفترچه ام مفقود گردیده است . با تشکر
132 بازدید - خانم 44 ساله
پاسخ