نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
زایمان سزارین و ام اس - آیا زایمان سزارین و مواد بیهوشی برای فردی که ام اس دارد مضر می باشد؟
91 بازدید - خانم 33 ساله
پاسخ
خیر