نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
تعیین جنسیت پیش ازبارداری - باسلام وخسته نباشیدخدمت استادمحترم آیا رژیم های غذایی پیش ازبارداری بر روی جنسیت جنین موثراست؟ازچه مدت قبل بایدتحت نظر متخصص رژیم درمانی را آغازکرد؟آیاروش دیگری هم وجود دارد؟
117 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ
درصد کمی موثر است همکاران متخصص تغذیه بیشتر صاحبنظر هستند