نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
درد زایمان - با عرض سلام و خسته نباشیداز دیشب درد هایی دارم که از کمرم شروع میشه تا زیر شکمم تیر میکشه تقریبا مثل دردهای پریودی ولی با شدت خیلی بیشترهر 7 دقیقه تقریبا یه درد دارمدیشب تا صبح نتونستم بخوابم دیگه داره غیر قابل تحمل میشهنزدیک زایمانمه بیام بیمارستان یا همچنان منتظر باشم؟
133 بازدید - خانم 33 ساله
پاسخ
اگر در 10 دقیقه 3 تا درد 30 ثانیه دارین برین بیمارستان