نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
خونریزی شدید 7 روز قبل از قاعدگی - ای یو ای کرده ام 7 روز قبل از وقت قاعدگی شروع به خونریزی کرده ام هنوز 5 روز هست خونریزیم قطع نشده است
133 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی