نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
رادیوگرافی - با سلام رادیوگرافی از رحم همان عکس سفیدومشکی ساده است یا عکس رنگی از داخل رحم؟!
115 بازدید - خانم 27 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
هیسترو سالپنگوگرافی که سیاه و سفید است