نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
خوردن لتروزول و ساعت مصزف - ایا خوردن سه عدد از لتروزول در یک ساعت موردی ندارد؟ یا با طول زمانی با فواصل خورده شود؟بعد از هفت روز باید چکار کنم ؟امپول هاش سی جی هم تجویز کردین ولی نمیدونم از روز چندم بعداز قاعدگی تزریق کنم و ایا میشه این تزریق رو هر جایی تزریق کنم یا خیر؟
127 بازدید - خانم 39 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
قرص ها هر 8 ساعت یک عدد در صورت تشکیل فولیکول 5 تا 7 روز بعد از اتمام قرصها امپول تزریق شود و هر جایی میتوان انجام داد