نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
جواب ازمایش قند در هفته ۲۴ - با سلام. جواب ازمایش قند ناشتا ۸۴ و قند یک ساعت بعد ۱۴۵ و قند دوساعت بعد ۱۱۸ بوده. ایا ازمایش من نرمال هست؟
115 بازدید - خانم 34 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
قند یکساعت بعد بالا است قند و شکر و شیرینیجات مصرف نکنین دو هفته بعد قند بعد از صبحانه انجام شود