نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
نتیجه آزمایش بررسی هورمنی - سلام خانم دکتر پس از مصرف سه ماه کلومیفن و دوفاستون و فولیک اسید با وجود منظم شدن پریود ها هنوز فرزندی نداریم این هم جواب آزمایش بررسی هورمنی تیرویید پرولاکتین تستوسترون و 17 هیدروکسی پروژسترون سپاس از توجه شماrnrnHematology:rnCBCrnW.B.C 10400rnR.B.C 4.81rnHemoglubin 14.3rnHematocrit 45.5rnM.C.V 94.6rnM.C.H 29.7rnM.C.H.C L 31.4rnPlateletes 221rn---------rnSpecial chemistryrnANTI TPO 2.32rn-----------------rnHrmonrnT4 7.1rnTSH 1.1rnProlactin 20.3
142 بازدید - خانم 27 ساله
پاسخ
Age:20