نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
درخواست رسیدگی به جواب سونوگرافی حاملگی - سلام. وقت بخیر با توجه به دستور جنابعالی به انجام سونوگرافی دو هفته از مراجعه به شما تشخیص دکتر سونوکراف این است که میزان رشد جنین ۹/۰۷ میلیمتر است. در حالی که در سونوگرافی داخلی قبل تشخیص دکتر ۱۲ میلیمتر بوده. دستور شما چیست؟ آیا به استفاده از داروها و شیاف ادامه بدهم یا بچه سقط شود؟
130 بازدید - خانم 30 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
در صورتی که حیات جنین مشخص شده داروها ادامه یابد و 10 روز بعد سونو تکرار شود