نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
طریقه مصرف لتروزول در بیمارانی که بعد 8 سال تازه اقدام کرده اند.و روند کار و با سرعت بیشتر مد نظر دارند - به شما مراجعه کردم عکس رنگی گرفتم گفتن لوله چپ رحم بسته است.راهنمایی بفرمایید .لتروزول و اسید فولیک تجویز شده اما مقدار تجویز لتروزول رو نسخه خوان در داروخانه تشخیص ندادن گفتن سوال کنم دوباره...روز هشتم بعد پریدی هم عکس رنگی گرفتم....و اینکه ایا از ماه دیگه شروع به خوردن قرص ها کنم؟
117 بازدید - خانم 39 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
از روز سوم پریود بعدی قرص ها رو شروع کنین