نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
قرص دوفاستون - با عرض سلامrnبرای درمان کیست تخمدان یک بسته 30تایی قرص دوفاستون تجویز فرمودید. مطمئن نیستم زمان خوردن دارو را صحیح متوجه شده باشم. از روز 16 تا 25 قاعدگی ، یعنی 16 روز بعد از شروع قاعدگی (؟) و به مدت سه ماه مصرف کنم یا فقط یک ماه؟rnبا تشکر فراوان
147 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
از روز 16 سیکل قاعددگی روزی یک عدد به مدت 10 روز برای سه دوره