نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
آزمایش اسپرموگرام - سلام و خسته نباشید .لطف می کنید بگید نتیجه ی این آزمایش اسپرم طبیعی است یا نیاز به درمان داره .آیا امکان داره همسرم واریکوسل داشته باشه یا نه؟.rnvolume 7rncolor grayrnliquefaction 30rnviscosity AbnormalrnPH 8rnTOTAL SPERM COUNT 42rnfast motility 50rnlow motility 10rnNonmotile 40 rnAbnormal MORPHOLOGY 36rnAGGREGATION was seen rnWBC 4-6rnRBC 2-3 rn
126 بازدید - خانم 41 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
بهتره همسرتون با جواب ازمایش برای بررسی و معاینه از نظر عفونت و واریکوسل با یک متخصص اورولژی مشورت نمایند ظاهرا ازمایش مشکل مهمی ندارد