نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
زخم بستر - سلام. مادری 76 یاله دارم که به علت کم تحرکی دچار زخم بستری عمیق شده است. آیا باید او را به دکتر پوست نشان دهیم یا دکتری با تخصص دیگر?
118 بازدید - خانم 2024 ساله
پاسخ