نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
متفورمین - باسلام خانم دکترشمافرمودیدمتفورمین درشرایط عادی لاغرنمیکندپس درچه شرایطی لاغرمیکند وآیابه کوچک کردن شکم کمک میکند
141 بازدید - خانم 44 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
خیر