نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
سونوگرافی واژینال - سلام خانم دکتر جهت بررسی کیست تخمدان وخونریزی غیر طبیعی برایم سونوگرافی نوشتید وقرص ترنسید ومفنامیک اسید ودوفاستون که چند روز مصرف کنم تاخونریزیم بند بیاد وبرای بیستم سونوگرافی نوشتید اما دوباره خونریزی دارم چکار کنم با خونریزی برم سنو یا دارویی استفاده کنم یا بیام پیشتون ممنونم
118 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
سونوگرافی انجام داده و سپس مراجعه فرمایید