نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
زایمان طبیعی - باسلام من 3روز پیش زایمان طبیعی داشتم آیا راه رفتن به مقداری که تحرک داشته باشم خوب است یا در حال درازکش باشم بهتر است؟
158 بازدید - تعیین نشده 2024 ساله
پاسخ
آقای علی عاقلی
10 روز اول هم تحرک هم استراحت نسبی