نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
پای پرانتزی؟ - 1.برای کسی که پای پرانتزی داره استفاده از ضرر داره؟ 2.آیا عمل کردن واجبه برای کسی که پای پرانتزی داره یا خیر؟ 3.اگر هر دو پا رو عمل کنه مدت بهبودی چقدر هست؟ با تشکر
118 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ