نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
زمان اولین سونو - سلام زمان انجام اولین سونوگرافی بارداری کی هست وایاامکان تشخیص جنسیت دراولین ازمایش غربالگری هست یا خیر ؟
111 بازدید - خانم 36 ساله
پاسخ
برسی حیات جنین هفته 7 جنس جنین هفته 18 تا 22