نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
زمان استفاده قرص - باسلام،هجده ساله ومجردم ، ماه پیش به خاطر لکه بینی و به هم ریختن قاعدگی واسم( سیپروترون کامپاند،متفورمین،سینامون پلاس ،دوفاستون) تجویز کردین که تا شش ماه باید تحت درمان باشم، ولی دوفاستون بیست عدد بودو روی آن نوشته شده روزی یکی تا پایان قرص. آیا امروز این قرص تموم شده بازم بگیرم وهمراه قرص های دیگه استفاده کنم؟؟ یا تا تمام شدن قرصهای دیگه صبر کنم؟؟
141 بازدید - خانم 26 ساله
پاسخ
برای یک دوره کافی است بقیه داروه رو ادامه بدین