نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
تست آنومالی جنین - سلام. تست آنومالی جنینم در هفته 14 م به این شکل بوده papp-a: 3610.00 mlu/l mom: 0.62 free b-hcg: 31.2 iu/l mom: 0.89 the risk of Down syndrome is less than the screening cut-off. detection rate is about 84%. only biochemistry risk for DS= 1:1625 در هفته 17م هم سونوگرافی nb:4.5 نشان داد آیا ریسک آنومالی خاصی برای جنینم وجود دارد؟ متشکرم
120 بازدید - آقا 0 ساله
پاسخ
ازمایشات نرماله