نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
بوی نامطبوع ناحیه تناسلی - درود بر شما. من چند بار برای بررسی عفونت به متخصص مراجعهذکردم و هر دفعه گفتند که عفونتی ندارم، لکن بوی نامطبوع در ناحیه تناسلی ولباس زیرهایم حس میکنم توصیه سرکار عالی میکنم
91 بازدید - آقا 35 ساله
پاسخ