نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
دردشانه وکتف؟ - باعرض سلام وادب، بنده شش سال پیش به کتف راستم ضربه ای زده شدتابه امروزازدردش درناحیه ضربه وشانه وگردن ازسمت راست به شدت دارم رنج میبرم،بنده ساکن بلوچستان خاش هستم ومشهدآمدم. MRIازگردنم گرفتم دکتر جراح مغزواعصاب نگاه کردگفت مشکل نداره اماهمنچنان دردم بیشتروبیشترمیشه ، چه کار باید بکنم،ممنون وسپاسگزارم.
117 بازدید - خانم 40 ساله
پاسخ