نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
مصرف بیش از دستور قرص میتامین د در بارداری - سلام خانم دکتر درباره قرص ویتامین د ازتون پرسیدم گفتم برای من روی برگه قرص نوشته هر هفته دو تا شما گفتین هر دو هفته یکی ... خانم دکتر من تو دو هفته و نیم پنج تا خوردم خیلی نگرانم برای جنین بده ؟
107 بازدید - آقا 0 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
قرص چند واحدی بوده ؟