نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
معاینه دربارداری - باسلام خدمت شماخانم دکترمیخواستم بدونم معاینه ای که درماه اخرانجام میشه کدوم هفتس؟؟وسونواخرودرچندهفتگی بایدبرم هفته 34بارداری هستم
149 بازدید - خانم 25 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
36 تا 37 هفته خوبه توصیه مشخصی نداره