نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
دخترم بلوغ زود رس دارد ایا امپول دیفرلین بزنم - سلام دخترم طبق نظر دکتر بلوغ زود رس دارد وامپول دیفرلین داده ولی من از عوارضش میترسم چی کار کنم/
139 بازدید - آقا 0 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
در صورتی دکتر غدد اطفال تجویز کردند اشکالی نداره