نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
لکه بینی - سلام خسته نباشد به دلیل داشتن کیست تخمدان به مدت 4ماه به صورت پیوسته طبق دستور پزشک قرص hd مصرف کردم و بعد از پریود شدن دوباره بادستور پزشک مصرف قرص دوفاستون را از روز 15بعداز پریودی به مدت 10روز ،روزانه 2عدد شروع کردم که در روز 10با لکه بینی شدید مواجه شدم آیا این به معنی شروع پریودی است و از طرفی در زمان محاسبه 15 روز بعدی برای شروع بسته دوم زمان آن چگونه محاسبه می شود و آیا به نظر شما بااین شرایط من بسته دوم قرص دوفاستون را مصرف کنم ؟و آیا با وجود کیست دبری 17 میلی در تخمدان چپ و کیست 30میلی مختصر دبری در سمت راست تخمدان و باسابقه عمل کیست تخمدان در سمت چپ در زمان مجردی و تشخیص پاتالوژی از نوع جسم زرد،احتمال بادار شدن برای اینجانب وجود دارد؟
147 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
اگر کیست با قرص اچ دی از بین نرفته احتمال اندومتریوز هست بهتر است لاپاروسکپی انجام شود شروع قرص دوفاستون 15 روز پس از شروع خونریزی است نه لکه بینی