نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
تخمک گذاری - سلام پریودی من سی وشش روزه است میخام باردارشم تاریخ تخمکگذاریم کی هست باتشکرواگربخام ازمایش هورمون بدم کی بایدبرم تانتیجه واضحترباشه
168 بازدید - آقا 0 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
روز 10 تا 16 بهترین موقع برای بارداری هست