نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
سوزش سینه - با سلام اینجانب حدود دو ماه پیش سوزش شدیدی در سر سینه ام داشتم که پس از ده روز ترشحاتی بی رنگ از سینه ام خارج شده و سوزش سینه ام از بین رفت. که ترشحات بی رنگ را همچنان از سر سینه هایم دارم. با معاینه توده ای مشاهده نشد.آزمایش هورمون دادم که مشکل هورمونی نداشتم. در سونوگرافی فقط اتساعی مشاهده شد. به مدت دو هفته است که داروی بروموکریپتین را مصرف می کنم.. مقدار ترشحات کمتر شد. ولی در زمان پرید دوباره مقدار ترشحات بیشتر شده است. این باعث نگرانی من شده است. آیا نیاز به مراجعه و انجام ماموگرافی می باشد یا خیر؟آیا دارو را همچنان ادامه دهم؟
157 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
در صورتی که ترشحات با بروموکریپتین قطع نشد بهتره ماموگرافی بدین