نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
بارداری وسوال از دکترn n - سلام من 5/5 وقت سزارین دارم بنت الهدی میخواستم سوال کنم ساعت چند بیمارستان باشم وساعت چند عمل میشم. در ضمن من فقط بیهوشی میخوام وتو رو خدا شکمم رو زمان بیهوشی فشار بدید چون خیلی میترسم.ممون
120 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
ساعت 10 ناشتا