نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
بارداری - عدد بارداریم 2236 بعد از 5 روز تاخیری چند قلو حامله ام
156 بازدید - آقا 34 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
تنها راه قطعی تشخیص دوقلوئی انجام سونوگرافی است