نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
کولیت - سلام و سپاس مدت 6 ماهه به دلیل بیماری کولیت و دفع خون شدید طبق تجویز پزشک روزی 6 عدد و 15 روزه که روزی 8 عدد کپسول مزالازین مصرف میکنم.البته 3 ماهم هست که به دلیل عدم جوابگویی این دارو از انما آساکول استفاده میکنم.که تا حدودی بهتر شده ام ولی همچنان دفع شل دارم البته به نحو چشمگیر خون کمتر میبینم.میخواستم بدونم استفاده این دارو تا این حد عوارضی نداره یا من میتونم بدون استفاده از این دارو و فقط استفاده از انما بهبود پیدا کنم؟
133 بازدید - آقا 48 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
سلام علیکم nکولیت انواع مختلفی دارد و خفیف تاخیلی شدید می تواند باشد که n- مدت طولانی بی علامت باشد یا می تواند پیشرفت کند یا عود کند nلذا بسته به علائم بیمار و نتیجه کولونوسکوپی میزان دارو درمان متفاوت است ودرمان تحت نظردکترگوارش باید باشد وخودشمادارو راکم وزیادنکنید ممکن است علائم بدترشود n