نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
علت فوت مادرم که شما جراحی کردین - مادرم خانم رقیه بهادری از بیرجند برج 11 سال 94 توسط شما جراحی شدن و رحم وتخمدان برداشته شد. تشخیص آرمایشگاه بیمارستان بنت الهدی بعد کورتاژ توسط شما مبنی بر وجود سلولهای سرطانی داخل رحم بود . شما درخواست تجدید آرمایش توسط دکتر رضایی رو دادین متاسفانه بعد کورتاژ آندومتر ظاهرا میزان سلولهای سرطانی افت کرده بود و دکتر رضایی به اشتباه نظر دکتر بشیان رو رد کرد و شما متاسفانه نظر ایشون رو ملاک قرار دادین بعد عمل چندین بار تماس گرفتیم علائم رو به عوارض بعد عمل توجیه کردین و بعد گذشت دو ماه و با زحمت فراوان متوجه متاستاز به کبد وریه شدیم که دیگر دیر شده بود وبه همین راحتی مادرمون از دست رفت اشتباه شما و دکتر رضایی محرز برای ما محرز شده .
65 بازدید - خانم 0 ساله
پاسخ